Správa a odkup pohledávek

V rámci pohledávek pro klienty zajišťujeme kompletní řešení – od zajištění dokumentů předcházejících vzniku (silná dokumentace ve spolupráci s AK), postup vymáhání ve firmě a následně u nás, cesta mimosoudního řešení, osobní návštěvy dlužníka, zajišťovací dokumenty dluhu, exekuce pohledávky rozsouzené, či pravomocné.

Řešení běžných pohledávek a nastavení řešení pohledávek po splatnosti,doporučení řešení stávajících pohledávek,nastavení řešení budoucích pohledávek,zhodnocení rentability pohledávky,e-mailové zasílání upomínek,upomínání dlužníků dopisem,telefonické upomínání dlužníků,osobní návštěva dlužníků,místní šetření v okolí firmy či bydliště dlužníka,sepsání předžalobní výzvy,pro zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení – zajištění zástupce pro Vaši společnost.