Monitoring obchodních subjektu

Snižte riziko vzniku sporu. Před kontraktací nového klienta nás nechte prověřit z mnoha veřejných i neveřejných zdrojů hodnocení firmy. Zjistíte, zda jsou proti ní vedeny exekuce, soudní spory, dluhy atp., jestli společnost platí za své zaměstnance sociální či zdravotní pojištění. Tato služba často ušetří finance, jelikož takto lze předejít obchodování s nestabilními subjekty, zjistí dluhy, nedoplatky na sociálním, prodej společnosti, změna jednatele atp. Stejné je možno provést i u stávajících obchodních partnerů pro kontrolu zda se se společností „něco neděje“.

Optimalizace credit managementu

Staráme se o kompletní řešení, jak dopomoci minimalizaci vzniku pohledávek. Prodej zboží a jeho zvyšující se počet na úkor nedokonalé obchodní dokumentace časem přinese problém – vznik pohledávek se zhoršenou vymahatelností. Nechte nás nahlédnout na kompletní cestu od objednávky, sepsání smlouvy, zhotovení zakázky, vystavení faktury a předání dodacího listu, přes samotný postup jak se staráte o pohledávky již splatné a starší. Kam předáte Vámi nevymožené pohledávky a jak naložíte s neplatiči?

Zaměřujeme se zejména na komplexní správu a vymáhání pohledávek a dále na optimalizaci obchodní dokumentace a procesu řízení pohledávek vně i uvnitř Vaší společnosti. Námi poskytované služby realizujeme s ohledem na individuální požadavky a potřeby každého klienta. Praxe v oboru nám umožňuje čerpat ze zkušeností s jednotlivými typy pohledávek a navrhnout klientovi to nejefektivnější řešení právě pro jeho portfolio – vždy vzhledem k rentabilitě za vymožení. Nezáleží na tom jaká je výše pohledávky ani vůči komu je vedena. Jsme připraveni věc řešit v několika krocích. Mimosoudně, soudně, exekučně, zápočty, případně vyřešit zástavu nemovitostí, přihlášky do insolvenčního řízení či vyškolíme Vaše zaměstnance v tématice správy pohledávek. To vše od podpisu smlouvy, nakládáním s neuhrazenou fakturou, čerstvou pohledávkou, historickou pohledávkou, po samotné vymožení požadované sumy, případně zjištění rentability dalších postupů.