Mediace

Dlouhodobá spolupráce a dobré vztahy s obchodními partnery jsou v dnešní době důležitější než kdykoli předtím. Abychom podpořili vaše podnikání i v této oblasti, rozhodli jsme se zařadit mezi naše služby moderní neautoritativní metodu řešení sporů: mediaci. Mediace je dobrovolné, mimosoudní řešení sporu mezi dvěma či více stranami za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor působí jako prostředník, který pomáhá obnovit vzájemnou komunikaci stran a usiluje o vyřešení konfliktní situace přijetím oboustranně výhodné dohody. Přítomnost neutrální osoby napomáhá tomu, že výsledek mediace zohledňuje zájmy všech zúčastněných. Aby mediátor ve své roli uspěl, musí být dobrým vyjednavačem a posluchačem se schopností empatie. Zároveň se musí orientovat v obchodně právní problematice a znát všechny možné důsledky přijatého řešení pro strany sporu. Další nároky klade na jeho osobu zákon č. 202/2012 Sb.

V týmu Bizz Assist najdete odborníky, kteří splňují všechna tato kritéria, prošli specializovaným vzděláním pro mediátory a zároveň disponují rozsáhlými obchodně právními zkušenostmi. Uvažujete o mediaci? Obraťte se na nás – seznámíme vás s jejím průběhem a pomůžeme vyřešit vaši situaci, ať už jde o vztahy obchodní, rodinné či jakékoli další. V této oblasti spolupracujeme s Asociací Mediátorů České republiky, kde se průběžně profesně vzděláváme. Řešení sporu formou mediace lze použít na: obchodní problematiku, rodinné záležitosti, vnitropodnikové spory, interetnické spory, komunitní spory.